You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За нас

Ние сме водещ производител на течности за електронни цигари и се гордеем с нашата качествена работа, удовлетвореността на клиентите и конкурентните цени. Ние проектираме и произвеждаме нашите течности, които отговарят на вашите нужди. Спазваме международните стандарти за TPD и нашите опции за доставка ни дават възможност да разпространяваме работа в глобални местоположения, за да се приведем в съответствие с изискванията за разходите и скоростта на клиентите.


На 26.06.2020г. стартира изпълнението на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID“ - BG16RFOP002-2.073 в „Иновейшън БГ“ ЕООД, оперативна програма Иновации и конкурентноспособност. Основната цел и реализация на проекта е осигуряване на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Крайнията срок за изпълнението му е 26.09.2020г.

През месец март 2017-та година „Иновейшън БГ“ ЕООД получава одобрение на проект „Придобиване и внедряване на система за управление на ресурсите (ERP) и ресертификация към система за управление на околната среда, съгласно международен стандарт ISO 14001:2015 в "Иновейшън БГ" ЕООД“ по процедура BG16RFOP002-2.002 „ „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ “ по ОП „Иновации и конкурентоспособност “ 2014-2020. Проектът ще се реализира през периода 2017-2018-та година и ще се осъществи с финансовата подкрепа от Европейсkuя фонд за регионално развитие.

     

ISO 9001:2015

 

ISO 14001:2015

 

ISO 45001:2018

 

GMPAtomic absorption spectometer

Liquid chromatograph

Gas chromatograph for mass spectometer