You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Защита на личните данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на
личните данни (Privacy notice)
 
Обща информация
От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General
Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да
гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на
ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на хостинг
услуги, „Иновейшън БГ“ ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация,
като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за
предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.
 
Информация относно Администратора на лични данни
1. Наименование „Иновейшън БГ“ ЕООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ :201926031
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1362, кв.Суходол, ул.“Пенчо
Райков“№6
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1362, кв.Суходол, ул.“Пенчо
Райков“№6
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1362, кв.Суходол, ул.“Пенчо Райков“№6
6. E-mail: office@innovationbg.com
7. Телефон: 0884710113
Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни
1. Васил Валентинов Димов
2. Телефон: 0884710113
3. Email: office@innovationbg.com
4. Информация относно компетентния надзорен орган
1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №
2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg
„Иновейшън БГ“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за
защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
 
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Чл. 1. (1) „Иновейшън БГ“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във
връзка с покупка и доставка на продукти от сайта ни на основание чл. 6, ал. 1,
Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
 Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 Изпълнение на задълженията на „Иновейшън БГ“ ЕООД по договор с Вас;
 Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „Иновейшън БГ“
ЕООД;
 За целите на легитимния интерес на „Иновейшън БГ“ ЕООД
(2) „Иновейшън БГ“ ЕООД е администратор на лични данни по отношение на
Вашите данни като клиенти на нашия сайт.
 
Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на
Вашите лични данни
Чл. 2. (1) „Иновейшън БГ“ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни
предоставяте във връзка със закупуването и доставката на стоки, поръчани от нашия
сайт, включително за следните цели:
 създаване на профил;
 обезпечаване на изпълнението по поръчката
 счетоводни цели;
 статистически цели;
 защита на информационната сигурност.
(2) „Иновейшън БГ“ ЕООД спазва следните принципи при обработката на
Вашите лични данни:
 законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 ограничение на целите на обработване;
 съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните
данни;
 точност и актуалност на данните;
 ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво
на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, „Иновейшън БГ“ ЕООД
може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни
интереси:
 изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите,
Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
 
Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „Иновейшън БГ“
ЕООД?
Чл. 3. (1) „Иновейшън БГ“ ЕООД извършва следните операции с личните данни за
следните цели:
 Регистрация на потребител в уебсайта и доставка на поръчаните стоки чрез
куриерска фирма.
(2) „Иновейшън БГ“ ЕООД обработва следните категории лични данни и
информация за следните цели и на следните основания:
 Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща,
адрес, държава, телефон)
o Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2)
Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на стоки към него.
o Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите
условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между „Иновейшън
БГ“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание
обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
o Цел, за която се събират данните: Поръчка и доставка на стоки от сайта за
електронна търговия
 Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и
регистрация между „Иновейшън БГ“ ЕООД и Вас се създава договорно
отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1,
б. (б) GDPR.
 Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете
да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да
предоставите своя единен граждански номер.
o Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на
плащания.
o Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите
условия и регистрация в електронния магазин се създава договорно
отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал.
1, б. (б) GDPR.
(3) „Иновейшън БГ“ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят
за следното:
 разкриват расов или етнически произход;
 разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в
синдикални организации;
 генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни
за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4) Личните данни са събрани от „Иновейшън БГ“ ЕООД от лицата, за които се
отнасят.
 
(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
 
Срок на съхранение на личните Ви данни
Чл. 4. (1) „Иновейшън БГ“ ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-
дълъг от съществуването на профила ви в електронния магазин. След изтичането на
този срок, „Иновейшън БГ“ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи
всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
(2) „Иновейшън БГ“ ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на
данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение
на договора, с оглед легитимни интереси на „Иновейшън БГ“ ЕООД или друго.
(3) „Иновейшън БГ“ ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по
силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може
да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.
 
Предаване на вашите лични данни за обработване
Чл. 5. (1) „Иновейшън БГ“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или
всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите
за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) „Иновейшън БГ“ ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или
всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.
 
Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви
данни
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да
бъдат обработвани от „Иновейшън БГ“ ЕООД за конкретна или за всички цели на
обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка
чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.
(2) „Иновейшън БГ“ ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и
идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са
задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на
услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.
 
Право на достъп
Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от „Иновейшън БГ“ ЕООД
потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до
информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на
личните Ви данни.
(3) „Иновейшън БГ“ ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните
лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „Иновейшън БГ“ ЕООД си
запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или
прекомерност на исканията.
 
Право на коригиране или попълване
Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични
данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на
искане до „Иновейшън БГ“ ЕООД.
 
Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от „Иновейшън БГ“ ЕООД изтриване на
свързаните с Вас лични данни, а „Иновейшън БГ“ ЕООД има задължението да ги
изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу
основания:
 личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани
или обработвани по друг начин;
 Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на
данните и няма друго правно основание за обработването;
 Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни,
включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за
обработването, които да имат преимущество;
 личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение
по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо
„Иновейшън БГ“ ЕООД;
 личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на
информационното общество.
(2) „Иновейшън БГ“ ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и
обработва:
 
 за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на
информация;
 за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в
правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо
Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при
упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически
изследвания или за статистически цели;
 за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през
опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до „Иновейшън БГ“
ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което
се отнасят данните преди „Иновейшън БГ“ ЕООД като представите на място своята
лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни
за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на
„Иновейшън БГ“ ЕООД.
(4) „Иновейшън БГ“ ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да
съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни
претенции или доказване на свои права.
Право на ограничаване
Чл. 10. Вие имате право да изискате от „Иновейшън БГ“ ЕООД да ограничи
обработването на свързаните с Вас данни, когато:
 оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Иновейшън
БГ“ ЕООД да провери точността на личните данни;
 обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат
изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 „Иновейшън БГ“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на
обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или
защитата на свои правни претенции;
 Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните
основания на „Иновейшън БГ“ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.
Право на преносимост
Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и
обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „Иновейшън БГ“ ЕООД,
директно през Вашия профил или с искане по имейл.
(2) Вие можете да поискате от „Иновейшън БГ“ ЕООД директно да прехвърли Вашите
лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически
осъществимо.
 
Право на получаване на информация
Чл. 12. Вие можете да поискате от „Иновейшън БГ“ ЕООД да Ви информира относно
всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране,
изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „Иновейшън БГ“
ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно
или изисква несъразмерно големи усилия.
 
Право на възражение
Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични
данни от „Иновейшън БГ“ ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се
обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
 
Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 14. (1) Ако „Иновейшън БГ“ ЕООД установи нарушение на сигурността на
личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние
Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са
предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) „Иновейшън БГ“ ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:
 е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по
отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе
до висок риск за правата Ви;
 уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Лица, на които се предоставят личните ви данни
Чл. 15. За извършване на доставка на поръчаните стоки в или извън областта,
„Иновейшън БГ“ ЕООД предава необходимата информация към съответната
куриерска служба, която обработва Вашите данни като администратор за целите на
куриерската услуга.
Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети
държави.
Други разпоредби
Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или
приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете
жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
 
1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №
2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg
Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични
данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези
форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма,
която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.
Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните
рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за
адекватна защита и подходящи средства за защита.